VIVISOL

Diagnostiek

Diagnostiek

De constante groei van de bevolking en industrialisatie hebben geleid tot een merkbare groei van ademhalingsproblemen. Tegelijkertijd is er een gestage toename in de vraag naar instrumenten welke ademhalingsziekten kunnen diagnosticeren, om zo storingen te voorkomen en toezicht te kunnen houden op de behandeling.

Om een complete service te realiseren biedt Vivisol de volgende hulpmiddelen:

  • spirometers
  • peak flow testers
  • capnografenen
  • zuurstofmeters

Deze vertegenwoordigen het beste wat de sector te bieden heeft. Daarnaast is Vivisol in staat toezicht te houden op de ademhalingsparameters bij de patiënt thuis, waarna de medicus van de gemeten resultaten kan worden voorzien. Op deze manier kan de medicus geholpen worden met het reguleren van de werkzaamheid van de therapie van zijn patiënten die thuis zitten.