VIVISOL

Kwaliteit

Vivisol Nederland B.V. is GDP en ISO 9001:2008 gecertificeerd

Vanuit Italië wordt deze ISO certificering aangestuurd onder de naam VISION 2000.
VISION 2000 is een kwaliteitssysteem. Het borgt de kwaliteit van zowel het product dat afgeleverd wordt alsmede de organisatie die het levert. VISION 2000 omvat zowel de ISO 9001:2008 als de uitbreiding erop: ISO 9004:2000.

Het kwaliteitssysteem conform ISO 9001:2000 heeft tot doel een patiënt zo tevreden mogelijk maken door een zo goed mogelijk product en/ of dienst op een zo efficiënt mogelijke wijze te produceren en te leveren aan de patiënt.

Om dit tot stand te brengen word gewerkt met een handboek waarin alle handelingen die binnen een organisatie gebeuren beschreven staan, iedereen binnen de organisatie werkt volgens dit handboek.

Voor het vergroten van de patiënttevredenheid is het van belang om op de hoogte te zijn van de mening van de patiënten van Vivisol Nederland B.V. Daartoe zal er jaarlijks een Patiënttevredenheidsonderzoek gehouden worden. Daarnaast wil Vivisol Nederland B.V. in de toekomst ook een leverancierstevredenheidsonderzoek starten om te kijken wat er aan de andere kant van de organisatie nog verder te verbeteren is.

Dit alles om een zo goed mogelijke service te kunnen verlenen.