VIVISOL

Beademingstherapie

U wordt beademd als u dit niet meer (voldoende) zelf kunt of als dit teveel kracht kost.

Wij werken nauw samen met diverse Centra voor Thuisbeademing. Zo ondersteunen we u thuis, zodat u dicht bij familie en vrienden kunt blijven. 

Wat is chronische beademing?

Bij beademingstherapie wordt uw ademhaling geheel of gedeeltelijk overgenomen door beademingsapparatuur. De therapie wordt altijd voorgeschreven en ingesteld door een van de vier Centra voor Thuisbeademing in Nederland.

De meest voorkomende vorm is non-invasief. Hierbij wordt u beademd via een masker dat over de neus en/of mond past.

Bij invasieve beademing wordt u beademd via een tracheostoma. Dit is een buisje dat rechtstreeks in de luchtpijp wordt geplaatst. 

Chronische beademing thuis

Veel patiënten kunnen met de juiste beademingsapparatuur goed thuis behandeld worden. Wanneer een patiënt in aanmerking komt voor thuisbeademing, stelt het Centrum voor Thuisbeademing (CTB) de juiste vorm van beademing in en zorgt voor begeleiding naar de thuissituatie. De verpleegkundigen van het CTB controleren regelmatig hoe het met u gaat.

Wat doet VIVISOL?

Wij zijn de leverancier van thuisbeademingsapparatuur en de hiervoor benodigde verbruiksartikelen. Dat betekent dat wij de apparatuur leveren aan CTB. CTB installeert de apparatuur bij u thuis installaren. Wij onderhouden de apparatuur in opdracht van het Centrum voor Thuisbeademing. Het onderhoud voeren wij volgens het protocol van de fabricant uit. Dit doen we bij u thuis. Als de reparatie niet ter plekke kan worden uitgevoerd, plaatsen wij identieke vervangende apparatuur, zodat de therapie niet onderbroken wordt.

In geval van nood zijn wij 24/7 bereikbaar op nummer 013-5231023

 

Meer informatie

Formulieren