VIVISOL

Zorgprofessionals

VIVISOL verzorgt apparatuur en toebehoren voor wat we de respiratoire thuiszorg noemen. We ondersteunen in PAP-apparatuur voor de behandeling van slaapapneu, zuurstof- voorzieningen voor mensen die extra zuurstof nodig hebben en beademingsapparatuur voor ademhalingsondersteuning thuis. Naast apparatuur en de artikelen die daarbij horen, leveren we bovenal zorg.

Als respiratoir totaalpartner zetten we ons dagelijks in om de zorg te versterken en kwaliteit van leven te verbeteren

Aandacht voor ieder uniek individu staat hierbij voorop. Dit doen we door:

  • het bieden van zorg op maat. Wij stemmen onze dienstverlening af op de wensen van de voorschrijver en patiënt.
  • het waarborgen van therapie effectiviteit en bevorderen van therapietrouw, door het inzetten van slimme oplossingen.
  • het meebewegen met veranderende zorgbehoeften. Onze diversiteit aan therapielijnen en uitgebreide assortiment biedt elke patiënt een passende oplossing.

Ons einddoel? Een perfect zorgpad creëren vanuit het ziekenhuis naar huis en vice versa. Dit alles in nauwe samenwerking met de behandelaar en ondersteund door zorgverzekeraars. Een echt respiratoir partnership noemen we dat.

We nemen graag de tijd voor een uitgebreide instructie 

We zijn ons ervan bewust dat we werken in situaties die voor onze
patiënten en hun naasten onplezierig of verdrietig zijn. We nemen
zorgen weg en werk uit handen. Zo kunnen onze patiënten en hun naasten zich richten op het slagen van de therapie en gebruik maken
van de vrijheid die daarmee ontstaat. Wat dit inhoudt is voor iedere patiënt verschillend. De ene patiënt kan letterlijk het leven weer aan omdat de behandeling van slaapapneu succesvol is. De ander gaat
weer eens op vakantie naar haar favoriete plekje omdat wij ook daar zuurstof leveren. Soms betekent een voorziening van VIVSOL dat iemand thuis kan blijven wonen in plaats van in een verpleeghuis,
voor een ander brengt zuurstofapparatuur verlichting in de laatste levensfase.

We zijn 24 uur per dag bereikbaar

Onze customer service medewerkers zijn grondig opgeleid en daardoor een ondersteuning op afstand. Als vraagbaak, als coach en als meedenker voor de beste oplossingen bij problemen of storingen.

Omdat we landelijk actief zijn kunnen we altijd snel ter plaatse zijn wanneer dit nodig is. 

We hebben korte lijnen met zorgverzekeraars & voorschrijvers

Hierdoor is de administratieve last minimaal. Daarnaast hebben we goede contacten met voorschrijvers waardoor we snel kunnen handelen.

Ons assortiment is breed, hierdoor kunnen we nauwkeurig inspelen op de behoeften van de patiënt. 

De patient staat centraal

Wat voor al onze patiënten gelijk is, is dat VIVISOL alles in het werk stelt om de therapie zo goed mogelijk te laten verlopen en de patiënt altijd centraal te stellen.

We zijn trots dat we deze bijdrage kunnen leveren.

VIVISOL, meer leven in je dag

 

Klik op de onderstaande onderwerpen voor meer informatie over onze services.