VIVISOL

PAP-therapie

De oudste en momenteel meest voorgeschreven OSAS-behandeling is PAP-therapie, oftewel behandeling met Positive Airway Pressure. Naast CPAP, ondersteunen we bij APAP en VPAP. Welke voorziening het meest geschikt is, hangt af van de conditie van de patiënt. 

Ongeacht de therapievorm begeleiden we de patiënt gedurende de gehele therapie. Zo meten we de therapie effectiviteit en zetten we patiëntvriendelijke communicatiemiddelen in ter bevordering van de therapietrouw.

Samenwerking met voorschrijvers

Uit onze jarenlange ervaring met OSAS is gebleken dat een goed contact tussen voorschrijvers, verpleegkundigen en de leverancier een doorslaggevende factor kan zijn voor een succesvolle therapie. Wij hebben daarom spreekuren op poliklinieken van verschillende ziekenhuizen. De OSAS-consulent van VIVISOL ziet de patiënt en overlegt indien nodig met voorschrijvers of verpleegkundigen over het beste vervolg van de therapie. Zo wordt de patiënt direct geholpen, wat de compliance verhoogt.

Ook nemen verschillende ziekenhuizen CPAP-apparatuur en maskers van VIVISOL in consignatie af en verstrekken deze zelf aan de patiënt. De OSAS-consulent van VIVISOL ziet de patiënt indien nodig thuis voor bijvoorbeeld onderhoud aan de apparatuur, uitlezingen of het verhelpen van storingen. We hebben een contract met elke zorgverzekeraar binnen Nederland

Aanvragen PAP-therapie

Vraag PAP-therapie eenvoudig aan via het digitale aanvraagsysteem. De aanvraag komt direct binnen op de juiste afdeling en er wordt automatisch een dossier aangemaakt. Ook eventuele wijzigingen zoals een drukaanpassing of het beëindigen van de therapie geeft u eenvoudig door via het aanvraagsysteem. Heeft u een account nodig? Mail dan naar hs@vivisol.nl.