VIVISOL

Kwaliteit

VIVISOL is in het bezit van het ISO 9001:2015 certificaat voor haar kwaliteitsmanagementsysteem, het ISO27001 certificaat voor informatiebeveiliging en voldoet aan de eisen van de Good Distribution Practices (GDP) voor de levering van medicinale zuurstof.

Kwaliteitsbeheer
Het Management Team stelt, aan de hand van de beleidsstukken, jaarlijks een plan op, waarin gekwantificeerde (kwaliteits-)doelen worden geformuleerd. Het kwaliteitsmanagementsysteem en de doeltreffendheid hiervan worden met regelmaat geëvalueerd middels interne audits en de jaarlijkse directiebeoordeling. We zeggen wat we doen, en doen wat we zeggen.

Het Senior Management Team analyseert jaarlijks de risico’s en kansen en bepaalt aan de hand hiervan aan welke risico’s en kansen aandacht besteed dient te worden. Daarnaast identificeren zij welke interne en externe issues relevant zijn voor het kwaliteitsmanagementsysteem. In het kwaliteitsmanagementsysteem van VIVISOL Nederland B.V. staat de Plan, Do, Check, Act cyclus centraal met het oog op continue verbetering van onze procedures en diensten. 

Wenst u meer te lezen over ons kwaliteitsbeleid? Lees dan onze volledige beleidsverklaring.

Patiënt centraal

Patiënttevredenheid is belangrijk voor ons. Daarom meten we meerdere keren per jaar
de tevredenheid door middel van verschillende enquêtes en hebben we een klankbordgroep
waarmee we op gezette tijden rond de tafel gaan. 

Alle onze medewerkers zetten zich in voor de verbetering van levenskwaliteit. Dit doen
we door technisch hoogwaardige apparatuur en eersteklas service te bieden aan klanten en
patiënten, rekening houdend met de wensen en de gestelde levertermijn.

Veiligheid en milieuzorg
VIVISOL Nederland BV voert haar bedrijfsactiviteiten uit met respect voor algemene
gedragsregels en wetten en regelgeving met betrekking tot milieu en veiligheid. Wij zijn als
bedrijf voortdurend alert om elk type ongeval en/of verwonding te voorkomen samen met onze
werknemers en preventiemedewerkers. Mogelijk risicovolle situaties worden vooraf op de
juiste manier ingeschat en voorkomen. Waar nodig treffen we
voorzorgsmaatregelen die we periodiek op effectiviteit controleren.
Wij hanteren de volgende principes voor veiligheid en milieu:
• Veel aandacht voor preventie.
• Respect voor veiligheidsregels en milieuwetten.
• Handhaving van procedures, normen en regelgeving om ongevallen en verwondingen te
  voorkomen; verplicht voor het bedrijf en zijn werknemers.