Kwaliteit

Bij VIVISOL stellen we hoge eisen aan de kwaliteit van zorg die we bieden.

VIVISOL is in het bezit van het ISO 9001:2015 certificaat voor het kwaliteitsmanagementsysteem en het ISO27001 certificaat voor informatiebeveiliging. VIVISOL houdt zich aan de eisen van de Good Distribution Practices (GDP) voor de levering van medicinale zuurstof.

Patiënt centraal

Tevreden patiënten zijn belangrijk voor ons. Daarom meten we meerdere keren per jaar de tevredenheid door middel van verschillende enquêtes en hebben we een klankbordgroep waarmee we op vaste momenten rond de tafel gaan.

Gecertificeerd

ISO 9001:2015 & ISO 27001

Veiligheid en milieuzorg

VIVISOL Nederland BV voert zijn bedrijfsactiviteiten uit met respect voor algemene gedragsregels en -wetten en de regelgeving met betrekking tot milieu en veiligheid. Wij zijn als bedrijf samen met onze werknemers en preventiemedewerkers altijd alert om te zorgen dat er geen ongevallen of verwondingen plaatsvinden. Mogelijk gevaarlijke situaties worden van te voren op de juiste manier ingeschat en voorkomen. Waar nodig treffen we voorzorgsmaatregelen. We controleren regelmatig of deze nog werken. 

Kwaliteitsbeheer

Het Management Team maakt aan de hand van de beleidsstukken ieder jaar een plan. Hierin staan (kwaliteits)doelen uitgedrukt in cijfers. Het kwaliteitsmanagementsysteem wordt met regelmaat geëvalueerd met onderzoeken binnen het bedrijf en de jaarlijkse directiebeoordeling. Zo garanderen we: we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.

Het Senior Management Team onderzoekt jaarlijks de risico’s en kansen. Op basis hiervan bepaalt zij welke punten  aandacht nodig hebben. Daarnaast bekijkt zij welke issues (zowel binnen als buiten VIVISOL) belangrijk zijn voor het kwaliteitsmanagementsysteem. In het kwaliteitsmanagementsysteem van VIVISOL Nederland B.V. staat de Plan, Do, Check, Act cyclus centraal met het oog op het steeds verbeteren van onze procedures en diensten.


Wilt u meer lezen over ons kwaliteitsbeleid? Lees dan onze complete beleidsverklaring.
Responsive Image

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

VIVISOL Nederland BV hecht een grote waarde aan ondernemen met hart voor de mens en natuur. Daarom zetten wij ons op verschillende gebieden in voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo doen we jaarlijks mee aan de vrijwilligersactie NLdoet, prikken we afval om ons bedrijventerrein schoon te houden en sponsoren we mooie initiatieven. 

Wilt u meer lezen over wat VIVISOL doet op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen? Lees dan hier ons jaarverslag over 2023.