Positietherapie

Voor slaapapneu bestaan verschillende therapieën. Positietherapie is bedoeld voor mensen die in rugligging meer dan twee keer zoveel ademstilstanden hebben dan in andere slaapposities. Voor de behandeling wordt een Slaap Positie Trainer (SPT) gebruikt, die u tijdens de slaap rond de borst draagt.

Door een SPT neemt de rugligging af en daalt het aantal apneus. Wanneer u op de rug draait, geeft de SPT zachte trillingen. De trillingen nemen in kracht toe tot de slaappositie verandert. Hoe trouwer u bent in het volgen van de therapie, hoe groter het effect. Draag de SPT daarom bij elk slaapmoment.

een SPT registreert slaapgegevens voor een optimale therapie. Uw SPT wordt na zes weken en daarna ieder jaar uitgelezen. Dit gebeurt bij u thuis, in het ziekenhuis of op afstand. Dit is afhankelijk van de SPT die u gebruikt. Houd uw SPT bij de hand tijdens deze afspraken. De arts bekijkt of de therapie het gewenste effect heeft. Dit doet hij aan de hand van de therapieresultaten en uw ervaring met de SPT.

Een SPT registreert: 

 

  • hoe vaak u het apparaat gebruikt.

  • hoe lang u op de rug slaapt.

  • hoe snel u reageert op trillingen.

Kom ik in aanmerking voor een vergoeding van mijn zorgverzekeraar? 
Uw zorgverzekeraar vergoedt uw therapie als u aan deze voorwaarden voldoet: 
 

  • De AHI* wanneer u op uw rug ligt is twee keer zo groot in vergelijking met de AHI als u niet op uw rug ligt. 
  • De totale AHI is tussen de 5 en 30 per uur. 
  • De AHI als u niet op uw rug ligt is kleiner dan 10 per uur.
  • U ligt tussen de 10 en 90% van uw slaaptijd op uw rug. 
  • U heeft klachten die horen bij slaapapneu. 
  • *AHI betekent Apneu Hypopneu Index. Dit is het aantal keer dat u stopt met ademen tijdens het slapen of dat u minder ademt tijdens het slapen. 
U krijgt eerst een proefplaatsing. Tijdens de proefplaatsing kijken we of de therapie goed werkt.